"Bạn là người Trung Quốc phải không?"

Dịch:Are you Chinese?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tao_Kae_Noi

Câu hỏi ngược thì sao ? You're chinese, aren't you?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

bọn mình sẽ cập nhật đáp án này ngay.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.