1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bố tôi là một luật sư nổi ti…

"Bố tôi là một luật sư nổi tiếng."

Dịch:My dad is a famous lawyer.

June 19, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tao_Kae_Noi

My father is famous lawyer thì sao :-?


https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Tại sao mình dịch popurla lawyer lại không chấp nhận, bạn nào giải thích giúp với.


https://www.duolingo.com/profile/Sbpp7BUX

Ghi đúng là popular lawyer chứ không phải popurla lawyer nha bạn.


https://www.duolingo.com/profile/TngNguyn6

My father is a famous lawyer


https://www.duolingo.com/profile/Huuha1109

My dad is a famous lawyer


https://www.duolingo.com/profile/Thun798038

My father is a popular lawyer. Wrong


https://www.duolingo.com/profile/phuoc760977

Tại sao father lại sai


https://www.duolingo.com/profile/Bihien2

Câu này bị sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.