Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bố tôi là một luật sư nổi tiếng."

Dịch:My dad is a famous lawyer.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tao_Kae_Noi

My father is famous lawyer thì sao :-?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TngNguyn6

My father is a famous lawyer

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huuha1109

My dad is a famous lawyer

11 tháng trước