"Bố tôi là một luật sư nổi tiếng."

Dịch:My dad is a famous lawyer.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tao_Kae_Noi

My father is famous lawyer thì sao :-?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TngNguyn6

My father is a famous lawyer

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huuha1109

My dad is a famous lawyer

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.