"The writer writes a book."

Dịch:Nhà văn viết một quyển sách.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/loveyoon

mình nghĩ nên chấp nhận cả đáp án cuốn sách và quyển sách chứ nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vitieubao7

nhà văn viết một cuốn sách

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.