Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman eats an apple."

Dịch:Người phụ nữ ăn một quả táo.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungL1

Sao lại dùng eats ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyduongCT

Không chọn được án gì hết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chiphoi2005

Đọc cái này phải ở nơi vắng vẻ không bị ồn sẽ nói sai hết

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baotran2302

Bâm so 1 ko dk ak

3 năm trước