"Thewomaneatsanapple."

Dịch:Người phụ nữ ăn một quả táo.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungL1

Sao lại dùng eats ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyduongCT

Không chọn được án gì hết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chiphoi2005

Đọc cái này phải ở nơi vắng vẻ không bị ồn sẽ nói sai hết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/baotran2302

Bâm so 1 ko dk ak

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.