Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những năm"

Dịch:The years

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenluan2709

many years

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

"những năm" khác nghĩa với "nhiều năm" bạn ạ!!!!!! "những năm" là: the years, còn "nhiều năm" là: many years...Vậy thì bạn sửa lại nhé!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthy1235463

Thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VinH249172

Mạng đơ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/inhMinhTra1

Ơ, đáp án dịch của người ta sai sao ~?

1 năm trước