"Những năm"

Dịch:The years

June 19, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyenluan2709

many years

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

"những năm" khác nghĩa với "nhiều năm" bạn ạ!!!!!! "những năm" là: the years, còn "nhiều năm" là: many years...Vậy thì bạn sửa lại nhé!!!!!^^

February 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhthy1235463

Thank you

December 26, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.