1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy là một người phụ nữ bi…

"Cô ấy là một người phụ nữ bi quan."

Dịch:She is a negative woman.

June 19, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/cuongdamgiaochu

I think that negative has mean same pessimistic.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Yeah, that's a good one. I will add "pessimistic" to the possible answer. Thanks!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.