"Cô ấy là một người phụ nữ bi quan."

Dịch:She is a negative woman.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdamgiaochu

I think that negative has mean same pessimistic.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Yeah, that's a good one. I will add "pessimistic" to the possible answer. Thanks!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.