Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy muốn pho mát."

Dịch:She wants the cheese.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhyen2002

thường là want to chứ làm gì có want ko đâu @.@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuhoangduc

want to + V?

4 năm trước