"Con voi uống sữa."

Dịch:The elephant drinks the milk.

4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kittylucy2004

Phải chọn cả 2 đáp án mới được tính sao ad? Vả lại, uống sữa sao có mạo từ "The" chỗ này vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/songngu91

sữa không tính được, cũng như water vậy bạn, có thể the hoặc ko the

4 năm trước

https://www.duolingo.com/su_2998

thích thật. học TAnh trang này hay. con voi ún sữa!!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/JikakiGai

ở câu trước mình ghi " th elephant drinks milk" thì bị bắt lỗi, mà đến câu này lại tính là sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PecoPeco1

Drink s them s z

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khoanhkhacdep

con voi sao uống sữa ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MiuStyle

có đấy bạn :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamThienHuong05

tại sao lại phải chọn cả hai đáp án zảy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dung13072006

voi uống sữa ha ha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng277344

Sao sai 1 lần tý làm lại ko được ở bài rút ngắn vậy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuynln

toi da nho

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh260319

tại sao ta phải sử dụng <<the>> nhỉ ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LQunhHng4

con voi uống sữa........... sang thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/leminhluat

Sao lại có the vậy?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thao160169

Hugv jvcnkvvnvbngvjjhbbbvvhvnjvkvbhvnhvjgvbhh

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huy895598

tại sao lại thêm "s" vào "drink" vậy. còn câu " i drink water" lại ko thêm "s".

thanks.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.