"Con voi uống sữa."

Dịch:The elephant drinks the milk.

June 19, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kittylucy2004

Phải chọn cả 2 đáp án mới được tính sao ad? Vả lại, uống sữa sao có mạo từ "The" chỗ này vậy?

June 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/songngu91

sữa không tính được, cũng như water vậy bạn, có thể the hoặc ko the

July 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

Đúng là câu này dễ thật

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/su_2998

thích thật. học TAnh trang này hay. con voi ún sữa!!!

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/JikakiGai

ở câu trước mình ghi " th elephant drinks milk" thì bị bắt lỗi, mà đến câu này lại tính là sai

July 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PecoPeco1

Drink s them s z

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khoanhkhacdep

con voi sao uống sữa ta

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MiuStyle

có đấy bạn :D

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhamThienHuong05

tại sao lại phải chọn cả hai đáp án zảy bạn?

September 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dng277344

Sao sai 1 lần tý làm lại ko được ở bài rút ngắn vậy.

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tuynln

toi da nho

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vinh260319

tại sao ta phải sử dụng <<the>> nhỉ ad

April 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LQunhHng4

con voi uống sữa........... sang thế

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/leminhluat

Sao lại có the vậy?

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thao160169

Hugv jvcnkvvnvbngvjjhbbbvvhvnjvkvbhvnhvjgvbhh

September 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Huy895598

tại sao lại thêm "s" vào "drink" vậy. còn câu " i drink water" lại ko thêm "s".

thanks.

October 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mary715914

Vì 1 con voi là số ít nên thêm "s" còn I ở thì HTĐ ko cần thêm s

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/cubon4

Sao lại có chữ milk

December 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/luyncanh

Theeleqhpntb0fjnksthemilk.

February 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguynChuMa

Thi sữa cũng giống nước mà....

June 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ngocnhi578934

Sao lại thêm 's' ở drink vậy

June 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThangNguye136992

đúng sao lại sai ạ

July 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.