"What other options do I have?"

Dịch:Tôi có những lựa chọn nào khác?

June 19, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LTrng11

Mình nghe là 'what are the options do i have'.

October 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/danh1610

Other options = alternative?? Right?

September 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HannahNguy2

gì khác với nào khác đều được mà

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

gì khác nghe không tự nhiên. mình sẽ sửa đáp án ngay. cảm ơn bạn.

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Đáp án vẫn chưa được sửa

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

what else do i have?

November 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/danh1610

What do I have alternatives?

September 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Q819jlxZ

sao câu này không dùng which nhỉ

March 5, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.