"Did you love her or hate her?"

Dịch:Bạn đã yêu hay ghét cô ấy?

June 19, 2014

15 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/TranTienDat

bạn đã yêu cô ấy hay ghét cô ấy

July 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Mình đã mất rất nhiều thời gian vì những đáp án kiểu này rồi. Nhưng cái chính là đừng để người hoc phải cứng nhắc theo những đáp án chưa hoàn chỉnh để vượt qua bài học

August 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Bạn đã yêu hay ghét cô ấy. Nghe lịch sự hơn

September 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LienBatter1

Tôi không chấp nhận sự trả lời trên đề án (did you love her or hate her?)tôi ghi : bạn đã yêu cô ấy hay ghét cô ta, vậy mà sai???

January 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NhiNguyen370720

ghét quá đi thôi trả lời đúng theo quy định đề án mà lại sai! !??

January 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NgBiSang2

Bạn đã yêu hay đã ghét cô ta?

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tnhuethanh

Bạn đã yêu cô ấy hay đã ghét cô ấy?

March 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tnhuethanh

Bạn đã yêu cô ấy hay ghét cô ấy?

March 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dng972267

Cứng nhắc quá

April 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Phần đọc nhanh quá cảm giác như không có từ HER sau từ LOVE.

January 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HannahNguy2

bạn đã từng yêu cô ấy hay ghét cô ấy có gì sai đâu >< bực quá

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn :)

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Dịch "đã từng" thì lại thuộc về thì hoàn thành roài :D

July 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Nhầm rồi, " đã từng" nghĩa là đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, tương đương thì past simple.

August 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thytrng2

Mình viết bạn đã cảm thấy yêu hay ghét cô ta mà sai là sao?

October 20, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.