"Did you love her or hate her?"

Dịch:Bạn đã yêu hay ghét cô ấy?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranTienDat

bạn đã yêu cô ấy hay ghét cô ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Mình đã mất rất nhiều thời gian vì những đáp án kiểu này rồi. Nhưng cái chính là đừng để người hoc phải cứng nhắc theo những đáp án chưa hoàn chỉnh để vượt qua bài học

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Bạn đã yêu hay ghét cô ấy. Nghe lịch sự hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LienBatter1

Tôi không chấp nhận sự trả lời trên đề án (did you love her or hate her?)tôi ghi : bạn đã yêu cô ấy hay ghét cô ta, vậy mà sai???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhiNguyen370720

ghét quá đi thôi trả lời đúng theo quy định đề án mà lại sai! !??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgBiSang2

Bạn đã yêu hay đã ghét cô ta?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tnhuethanh

Bạn đã yêu cô ấy hay đã ghét cô ấy?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tnhuethanh

Bạn đã yêu cô ấy hay ghét cô ấy?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Cứng nhắc quá

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.