Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là một người đàn ông và cô ấy là một người phụ nữ."

Dịch:I am a man and she is a woman.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chienthan468

I am a man and she woman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

thiếu động từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcNguyn926500

I am a man and she is a woman

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/QunhNaga

Sao tôi đánh I'am thì lại sai hả admin

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

sai rồi I am = I'm chứ ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/qun106879

Thiếu động từ rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ni0jXZ

Tớ bị thiếu động từ nhưng sao nhiều cấp độ dữ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThinivThin

So fun

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hong204558

Is trong câu đâu mất tiêu rồi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/KasumiIsu

Đúng r

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/KasumiIsu

Thiếu động từ là= "is"

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenTruc57295

Hu

1 tháng trước