"You have chicken."

Dịch:Bạn có con gà.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/motthoikrb

You have chicken

4 năm trước

https://www.duolingo.com/banhgao9x

bạn có thịt gà ko đc sao ah?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

You have chicken. Bạn có con gà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PecoPeco1

câu này dịch là 'bạn ăn thịt gà" đúng hơn chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Rong_AK

sao không có mạo từ xác định nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

You have the chicken, được ko ads? Ty

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.