"You have chicken."

Dịch:Bạn có con gà.

June 19, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/motthoikrb

You have chicken


https://www.duolingo.com/profile/banhgao9x

bạn có thịt gà ko đc sao ah?


https://www.duolingo.com/profile/lythi83

You have chicken. Bạn có con gà


https://www.duolingo.com/profile/PecoPeco1

câu này dịch là 'bạn ăn thịt gà" đúng hơn chứ


https://www.duolingo.com/profile/Rong_AK

sao không có mạo từ xác định nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Derkadon

You have the chicken, được ko ads? Ty

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.