"giai đoạn"

Dịch:The period

June 19, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/UyenBanh

A period periods

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.