Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"giai đoạn"

Dịch:The period

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UyenBanh

A period periods

4 năm trước