"I drink."

Dịch:Tôi uống.

June 19, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DuyNguyenDinh

sao lại có phát âm "S" phía sau nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/trangnguyen88

âm cuối là âm K - ending sound


https://www.duolingo.com/profile/phepthanthong

Mình nghe đâu có âm "s" phía sau đâu bạn :)


https://www.duolingo.com/profile/lovefor2.cafe

âm gió "k" đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/PjnfuLee

số ít của ( she/he/it )


https://www.duolingo.com/profile/thangseven

nghe giống từ train


https://www.duolingo.com/profile/UyenTong1

Mình cũng nghe như vậy :-)


https://www.duolingo.com/profile/cPhm2

sao mk ko go dau dk nhi


https://www.duolingo.com/profile/GinnyPham

nghe như train ý ko giống drink


https://www.duolingo.com/profile/MiPhamm

chuẩn mừ :D

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.