https://www.duolingo.com/profile/nhPhng1

Thắc mắc

Mọi người cho mình hỏi Streak là gì vậy? Mình không hiểu ý nghĩa của nó khi học tiếng Anh ở đây =.=

June 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

streak là số ngày mà bạn đã học ở Duolingo đó bạn. ví dụ mình có 103 ngày streak tức là mình đã dùng Duolingo liên tục 103 ngày. nếu bạn có một ngày không học thì số ngày streak sẽ trở về 0. đây là cách Duolingo tạo cảm hứng cho người dùng học trên Duolingo mỗi ngày, bên cạnh điểm kinh nghiệm và tăng cấp độ :)

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhPhng1

À.bây giờ thì mình đã hiểu.cảm ơn bạn nhiều nha :)

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lamthao091

là số ngày bạn học đó .

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_Khai

Là số ngày liên tục không nhắt quảng.

June 20, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.