Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"February and March are months of the year."

Dịch:Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chin397

Cau nay tra loi san cho toi:'(

1 năm trước