1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you want me to take you h…

"Do you want me to take you home?"

Dịch:Bạn có muốn tôi đưa bạn về nhà không?

June 19, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Dịch sai nghĩa câu


https://www.duolingo.com/profile/khanhthuy

theo bạn thì sai như thế nào


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Câu này đã được sửa lại sau khi mình comment :))


https://www.duolingo.com/profile/T.Quynh

"Take" cung dich la "dua" nua ak, "dua" la " give" chu nhi?


https://www.duolingo.com/profile/TrngNgcPhc

"give" là đưa bằng tay, kiểu trao quà. Còn "take" là dẫn, đưa đi đâu đó


https://www.duolingo.com/profile/along742827

Cho mình hỏi tại sao không phải là "Do you want me to take Your home"


https://www.duolingo.com/profile/trandinhtrung97

câu này nó đúng cú pháp chăng


https://www.duolingo.com/profile/TrngNgcPhc

"bạn có muốn tôi đưa bạn về nhà không" sao lại sai. Có khác gì đáp án đâu


https://www.duolingo.com/profile/nam849006

Why not? Do you want me to take your home


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh4

Nói tiếng Anh hả


https://www.duolingo.com/profile/Hungkool68

Chuẩn luôn mà


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Bạn muốn tôi đưa bạn về nhà phải không ?


https://www.duolingo.com/profile/Thang2212

Tại sao tôi dịch "bạn muốn tôi đem bạn về nhà không" lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/NguynThThy590778

Tại sao lại là take you home?!


https://www.duolingo.com/profile/NguynThThy590778

You vừa làm chủ ngữ vừa là tân ngữ trong một câu ??


https://www.duolingo.com/profile/thangtv10

Bạn có muốn tôi đưa bạn về nhà của bạn không? Dịch thế này mà cũng bảo mình sai sao? Có lúc thì đúng có lúc thì sai chẳng biết thế nào!


https://www.duolingo.com/profile/TuDuong18

Phải có từ your home thì mới là nhà của bạn chứ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.