"Do you want me to take you home?"

Dịch:Bạn có muốn tôi đưa bạn về nhà không?

June 19, 2014

17 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Dịch sai nghĩa câu


https://www.duolingo.com/profile/khanhthuy

theo bạn thì sai như thế nào


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Câu này đã được sửa lại sau khi mình comment :))


https://www.duolingo.com/profile/T.Quynh

"Take" cung dich la "dua" nua ak, "dua" la " give" chu nhi?


https://www.duolingo.com/profile/TrngNgcPhc

"give" là đưa bằng tay, kiểu trao quà. Còn "take" là dẫn, đưa đi đâu đó


https://www.duolingo.com/profile/trandinhtrung97

câu này nó đúng cú pháp chăng


https://www.duolingo.com/profile/along742827

Cho mình hỏi tại sao không phải là "Do you want me to take Your home"


https://www.duolingo.com/profile/TrngNgcPhc

"bạn có muốn tôi đưa bạn về nhà không" sao lại sai. Có khác gì đáp án đâu


https://www.duolingo.com/profile/nam849006

Why not? Do you want me to take your home


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh19755

Nói tiếng Anh hả


https://www.duolingo.com/profile/Hungkool68

Chuẩn luôn mà


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Bạn muốn tôi đưa bạn về nhà phải không ?


https://www.duolingo.com/profile/Thang2212

Tại sao tôi dịch "bạn muốn tôi đem bạn về nhà không" lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/NguynThThy590778

Tại sao lại là take you home?!


https://www.duolingo.com/profile/NguynThThy590778

You vừa làm chủ ngữ vừa là tân ngữ trong một câu ??

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.