"thewoman"

Dịch:người phụ nữ

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dovietnga0909

the woman khác a woman ở chỗ nào nhỉ ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangHuuSon

mình cũng có suy nghĩ giống bạn,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoquyetsinh1508

minh cung phan van

4 năm trước

https://www.duolingo.com/081250511203

mình nghe a mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ledung1974

Nên dịch là "người phụ nữ đó"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nangiuthuong

mình cũng nge a

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnamht

m nghe là ơ (A)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.