"Đó là cái nào?"

Dịch:Which is it?

June 19, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThanhSoi

Which's that có được không vậy?

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Khoaga

Mình cũng ghi vậy nhưng bị cho là sai Báo lỗi rồi

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynDuyNhat34

"which one?" thì sao nhỉ?

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hiencm

Which one is it? / Which one is that? không được à?

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LeHue1

what is it? không được à?

August 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DongVy

Why wrong do my anwser is "what is it?"

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/secretfriend96

"which one of them" có được không mọi người

September 28, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.