1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đó là cái nào?"

"Đó là cái nào?"

Dịch:Which is it?

June 19, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThanhSoi

Which's that có được không vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Khoaga

Mình cũng ghi vậy nhưng bị cho là sai Báo lỗi rồi


https://www.duolingo.com/profile/NguynDuyNhat34

"which one?" thì sao nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/hiencm

Which one is it? / Which one is that? không được à?


https://www.duolingo.com/profile/LeHue1

what is it? không được à?


https://www.duolingo.com/profile/DongVy

Why wrong do my anwser is "what is it?"


https://www.duolingo.com/profile/secretfriend96

"which one of them" có được không mọi người

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.