"Đó là cái nào?"

Dịch:Which is it?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhSoi

Which's that có được không vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoaga

Mình cũng ghi vậy nhưng bị cho là sai Báo lỗi rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuyNhat34

"which one?" thì sao nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hiencm

Which one is it? / Which one is that? không được à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHue1

what is it? không được à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DongVy

Why wrong do my anwser is "what is it?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/secretfriend96

"which one of them" có được không mọi người

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.