"Take the other chair!"

Dịch:Lấy cái ghế khác !

June 19, 2014

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Possiblenguyen

Lấy chiếc ghế kia, vì "the other" là chỉ định chiếc còn lại rồi.

August 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PKillerIml

minh cung nghi nhu the

May 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NhanNguyen6

Đây là câu mệnh lệnh, có thể dịch là: hãy lấy cái ghế khác

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyetquynh309

Mình đã bấm đề nghị đáp án "lấy cái ghế kia đi". Theo mình, đáp án "lấy cái ghế khác" thì không xác định là cái ghế nào nên dịch là "take another chair" sẽ hay hơn. Còn ở đây khi nói "take the other chair", cái ghế khác đó đã được xác định nên là "lấy cái ghế kia đi" sẽ hợp lí hơn.

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LHMai

"Lấy những cái ghế khác đi" cũng được chứ nhỉ?

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/langtuvoduyen69

Làm gì có sô nhiều?

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

"Lấy một cái ghế khác" - sao lại ko đc nhỉ?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

lấy ghế khác đi. cho gọn mà fai bắt "cái" mệt quá đi. duolingo ko dc thông minh T.T

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyetquynh309

Nếu bạn thấy câu trả lời của mình nên được chấp nhận thì hãy bấm nút báo cáo cho Duolingo nhé.

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

"Mang cái ghế khác! " mình dịch vậy đó ^_^

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyetquynh309

Theo mình, từ "mang" có nghĩa ở đây hiện không có ghế và bạn phải mang đến một cái ghế khác. Sử dụng từ "mang" cho động từ "bring" trong tiếng Anh sẽ hợp lí hơn.

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Khanh1993

Cầm cái ghế khác...mà cũng sai

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyetquynh309

Khi nói "cầm" mình sẽ hình dung ra việc cầm nắm một vật có trọng lượng nhẹ trên tay, mình nghĩ không thích hợp để dùng cho việc di chuyển một cái ghế.

April 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/haiha104425

Ừ thật bựa vãi trưởng

August 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anhduy643080

Take the other chair

September 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhatVo9

Ghét

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair, take the other chair

May 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/QuangDieuNgo

Theo mình nghi là Take the another chair! Là đúng hơn vì theo sau other là danh từ sẽ nhiều

November 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HiPht

Mình đã thử "lấy cái ghế khác" và "hãy lấy một cái ghế khác!" mà Duo vẫn không cho là đúng Duo bị nhũn não à

December 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Huyn116573

Tại sao khi e trả lời như này thì lại yêu cầu là "hãy lấy cái ghế khác" xin cho e biết đáp án đúng là gì ạ?

January 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nibxpk

"The "ở đây có tác dụng gì ạ

September 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tuyencv2kul

Cầm cái ghế khác đi >> sai @@. ad nên cho thêm câu dịch này là đúng.

October 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/baominh

bựa

June 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.