"Tôi là gấu."

Dịch:I am the bear.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Iam_wind

các câu trước khi nói "I am a bear" thì dịch là "tôi là một con gấu". còn khi nói "i am the bear" mới dịch là "tôi là gấu" mà sao câu này lại là cả hai :\

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamcong87

I am a bear là tôi là một con gấu mà, sao được chọn 2 câu trả lời đúng vậy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Captainbear99

thấy hỏi mâu thuẫn rồi............giữ câu trước và câu sao dịch không xác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Pavel.redkid

câu trước thì nói i am a bear sai, bây giờ lại cho đúng?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huuthaohaui

linh tinh lắm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trungkien93

khó hiểu #21

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnghia

I'm a bear là sai chứ câu này phải là tôi là một con gấu chứ sao mà chọn được

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.