Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I see the churches"

Dịch:Tôi thấy những nhà thờ

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhanNguyen6

tôi thấy những cái nhà thờ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

nhà thờ có phải đồ dùng đâu mà cái

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TamNguyen890983

Nhà dùng cái được mà nhà thờ sao lại không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynnguyn701999

thế cái bụng đấy, dùng đc à

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/chuonglovean

tôi thấy nhiều nhà thờ không được à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ImLuckyGuy

Trong tiếng việt, tôi thấy những nhà thờ nghe rất trái tai.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chipconca

"church" dịch là "giáo đường" cũng được mà ad,đâu nhất thiết phải là "nhà thờ"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/builuc

"Tôi nhìn thấy những cái nhà thờ". Dịch sát thế mà bị sai @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinata-Phan2006

câu này quá đơn giản

3 năm trước