Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A bear is an animal."

Dịch:Một con gấu là một con vật.

0
4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Iam_wind

mình trả lời là con gấu là một loài động vật :\

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoaga

gấu là 1 loài động vật hay hơn nhiều

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhungbh

dịch gấu là một loài động vật hay hơn nhiều.

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/suarenmi

mình nghĩ câu này nên bỏ ''a bear'' => '' the bear'' thì hay hơn

0
Trả lời4 năm trước