1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The turtle is green."

"The turtle is green."

Dịch:Con rùa thì màu xanh lục.

June 19, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.