"The turtle is green."

Dịch:Con rùa thì màu xanh lục.

June 19, 2014

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.