Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The turtle is green."

Dịch:Con rùa thì màu xanh lục.

4 năm trước

0 Nhận xét