"Show me."

Dịch:Cho tôi thấy.

June 19, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LePHUOCLY

show nghĩa của nó là : dạy, bảo, cho thấy thì tôi dịch là dạy tôi cũng không sai, chỉ có vẻ không hay thôi, OK ?


https://www.duolingo.com/profile/NhanNguyen6

hãy cho tôi xem


https://www.duolingo.com/profile/anhvu3

biểu diễn cho tôi xem


https://www.duolingo.com/profile/haohoang1

Biểu diễn cho tôi xem cũng đc mà


https://www.duolingo.com/profile/churongcon8

chỉ cho tôi đi


https://www.duolingo.com/profile/SantaLeo

thấy tôi k đc ah


https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

trinh bay cho toi k dc ak?


https://www.duolingo.com/profile/Hieunguyen9k99

"khoe với tôi" cái này cũng đc mà\


https://www.duolingo.com/profile/anhthuc

thể hiện cho tôi


https://www.duolingo.com/profile/Hienbi

xem tôi này - incorrect


https://www.duolingo.com/profile/cuocdoivui1601

Chỉ cho tôi.mà sai là sao ta


https://www.duolingo.com/profile/vuduc894

bảo tôi với chỉ tôi khác nhau à?


https://www.duolingo.com/profile/Tran-Trieu

Bảo tôi sao ko được vậy nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/PhngPhmVn

Mình đáp là dạy tôi, nó kêu sai mà phải là chỉ tôi @@


https://www.duolingo.com/profile/hardlearning303

hãy cho tôi thấy cũng không đúng, là sao ta?????>"<


https://www.duolingo.com/profile/phuthuycolen

dạy tôi cũng sai nè


https://www.duolingo.com/profile/nnk_nnkk

Tiếng anh thật khó hiểu nhể

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.