"Show me."

Dịch:Cho tôi thấy.

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LePHUOCLY

show nghĩa của nó là : dạy, bảo, cho thấy thì tôi dịch là dạy tôi cũng không sai, chỉ có vẻ không hay thôi, OK ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhanNguyen6

hãy cho tôi xem

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvu3

biểu diễn cho tôi xem

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haohoang1

Biểu diễn cho tôi xem cũng đc mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/churongcon8

chỉ cho tôi đi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SantaLeo

thấy tôi k đc ah

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

trinh bay cho toi k dc ak?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieunguyen9k99

"khoe với tôi" cái này cũng đc mà\

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthuc

thể hiện cho tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hienbi

xem tôi này - incorrect

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitit

dạy tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuocdoivui1601

Chỉ cho tôi.mà sai là sao ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuduc894

bảo tôi với chỉ tôi khác nhau à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tran-Trieu

Bảo tôi sao ko được vậy nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngPhmVn

Mình đáp là dạy tôi, nó kêu sai mà phải là chỉ tôi @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hardlearning303

hãy cho tôi thấy cũng không đúng, là sao ta?????>"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuthuycolen

dạy tôi cũng sai nè

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nnk_nnkk

Tiếng anh thật khó hiểu nhể

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.