"Anhấyăn."

Dịch:He eats.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pekaduuy

tao sao eats lai k phai la eats

4 năm trước

https://www.duolingo.com/.kn
.kn
  • 12
  • 7
  • 6

Khi danh từ là ngôi thứ ba số ít thì bạn phải chia theo Verb 2. Verb 2 chính là Verb bare thêm s hoặc es

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlongdtdd

Ngôi thứ 1 thứ 2 thứ 3 là sao ? Xl e hoi bị dốt

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CPS-Noodles

Bạn thử search google xem sao, sẽ có những bài viết nói cụ thể hơn về phần này :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.