Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy ăn."

Dịch:He eats.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pekaduuy

tao sao eats lai k phai la eats

4 năm trước

https://www.duolingo.com/.kn
.kn
  • 10
  • 7
  • 5

Khi danh từ là ngôi thứ ba số ít thì bạn phải chia theo Verb 2. Verb 2 chính là Verb bare thêm s hoặc es

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlongdtdd

Ngôi thứ 1 thứ 2 thứ 3 là sao ? Xl e hoi bị dốt

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CPS-Noodles

Bạn thử search google xem sao, sẽ có những bài viết nói cụ thể hơn về phần này :)

3 năm trước