"They touch the bear."

Dịch:Họ chạm vào con gấu.

June 19, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hunganhhoa

Họ chạm vào gấu mà sai à :s

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThuanMin

con gấu mới đúng

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Moctinh14

chạm vào chú gấu mà không được hả?

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

o day la gau cai @@

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MinhTheMafia

bear ở đây ko phân biệt đực cái bạn nhé!^_^

October 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.