Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They touch the bear."

Dịch:Họ chạm vào con gấu.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hunganhhoa

Họ chạm vào gấu mà sai à :s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuanMin

con gấu mới đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Moctinh14

chạm vào chú gấu mà không được hả?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

o day la gau cai @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

bear ở đây ko phân biệt đực cái bạn nhé!^_^

3 năm trước