1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The author writes about his …

"The author writes about his daughter."

Dịch:Tác giả viết về con gái của anh ấy.

June 19, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Jan11D

Tác giả viết về con gái của mình được không ?


https://www.duolingo.com/profile/NhanNguyen6

tác giả viết về con gái của anh ta


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

tác giả viết về con gái của ông ta


https://www.duolingo.com/profile/phngngkhoa11

Tác giả viết về con gái của anh ấy mà kenboy2288py


https://www.duolingo.com/profile/ngotuedang

"Anh ấy" với "Ông ta"trong Tiếng Anh mấy thứ?


https://www.duolingo.com/profile/quemoon392002

author là nhà văn mà


https://www.duolingo.com/profile/ThuHngPhmT

Nhà văn và tác giả có giống nhau ko?


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh143321

chữ "của" trong đâu này đâu mà dịch là của ?


https://www.duolingo.com/profile/ngotuedang

His=của anh ấy


https://www.duolingo.com/profile/ThiQuyen2

"His" là dùng cả cho ông và anh ấy sao mình vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/ngotuedang

Tại ứng dụng chưa sửa lỗi này


https://www.duolingo.com/profile/HoangNgoc102863

Anh ấy hay ông ấy đều sử dụng he đc mà lạ ghê

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.