"Tôi nấu canh cho nhân viên."

Dịch:I make soup for the staff.

June 19, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/NhanNguyen6

I cook soup for the staff


https://www.duolingo.com/profile/1145349035

tại sao không dùng "cook" trong khi câu nó nói là "nấu" mà


https://www.duolingo.com/profile/DanhTrngMa

i cook soup for staff ko dc a ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.