"Tôi nấu canh cho nhân viên."

Dịch:I make soup for the staff.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhanNguyen6

I cook soup for the staff

4 năm trước

https://www.duolingo.com/1145349035

tại sao không dùng "cook" trong khi câu nó nói là "nấu" mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhTrngMa

i cook soup for staff ko dc a ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.