1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณใช้ปากกาเขียน"

"คุณใช้ปากกาเขียน"

แปลว่า:You write with a pen.

September 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Very helpful! I'd been looking for how to express this sense of "with" in Thai. Thank you Duolingo.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย