1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The inside of the castle"

"The inside of the castle"

Dịch:Bên trong của tòa lâu đài

June 19, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuanGia

ở bên trong tòa lâu đài

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/CuongCo

phía trong của toà lâu đài báo sai chữ toà :))

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/VnDng949625

Bên trong của lâu đài hay bên trong lâu đài đều giống nhau chứ sao dư"của" nhỉ

January 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hng254625

Chả liên quan

April 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VeSu13

Nói xong lúc nghe lại đc lúc không

July 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/gisoo42039

Sao câu này nghe khó thế nhỉ

July 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.