"Tổng số lượng thì khác với lần trước."

Dịch:The total amount is different from last time.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nptn90

the sum of quantity is different from last time

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

The sum quantity đuọc oy bạn. Đugs nghĩa ấy

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.