1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tổng số lượng thì khác với l…

"Tổng số lượng thì khác với lần trước."

Dịch:The total amount is different from last time.

June 19, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/nptn90

the sum of quantity is different from last time

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

The sum quantity đuọc oy bạn. Đugs nghĩa ấy

September 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.