"Tôi đọc một bài nghiên cứu về những thị trường."

Dịch:I read a study about markets.

June 19, 2014

15 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/nptn90

I read the research about markets


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn bạn, đáp án sẽ được thêm vào ha


https://www.duolingo.com/profile/hanhhnd

đã thêm đâu bạn?


https://www.duolingo.com/profile/yuhuv15

chưa thêm vào kìa tôi làm sai nè


https://www.duolingo.com/profile/PhoneZen

I read a research about makets


https://www.duolingo.com/profile/tangtranha

research nghĩa là gì í nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Có vẻ như /the/ được dùng hay bỏ tùy vào hứng thì phải. Cứ bị trẹo giò với chương trình hoài !


https://www.duolingo.com/profile/DaKitsune

Ôi "những thị trường" =))


https://www.duolingo.com/profile/LuHongBc1

I read a research about makets chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Quocnails

Tien si VIET NAM dich qua’ chuan??? ....... i read a reseach about the markets ..


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Research /Reseach : nghiên cứu, tìm tòi, sưu tầm!


https://www.duolingo.com/profile/thuy684872

Đáp án phải mở chứ


https://www.duolingo.com/profile/gialam762907

Of markets dc ko mọi người


https://www.duolingo.com/profile/Jonaathan4

study còn là danh từ mang nghĩa là nghiên cứu


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

I read a study of markets cũng được vậy, sao cứng nhắc thế?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.