"Tôi đọc một bài nghiên cứu về những thị trường."

Dịch:I read a study about markets.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nptn90

I read the research about markets

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn bạn, đáp án sẽ được thêm vào ha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanhhnd

đã thêm đâu bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yuhuv15

chưa thêm vào kìa tôi làm sai nè

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

"study" sao dịch là "đọc" ai hiểu nổi admin?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

study đâu mang nghĩa là học đâu bạn, ở đây nó mang nghĩa là nghiên cứu mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhoneZen

I read a research about makets

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DaKitsune

Ôi "những thị trường" =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tangtranha

research nghĩa là gì í nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Có vẻ như /the/ được dùng hay bỏ tùy vào hứng thì phải. Cứ bị trẹo giò với chương trình hoài !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LuHongBc1

I read a research about makets chứ nhỉ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.