"Áo khoác của ai?"

Dịch:Whose coat is it?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanlienhuy

or whose is the jacket?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanLoan

jacket là áo vét

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanlienhuy

ok thank PhanLoan a lot :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanLoan

you are welcome :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.