"Tôi trở về nước Pháp."

Dịch:I return to France.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuminhhienvu

I come back to France.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ichki05

Come back thi sao?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.