Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi trở về nước Pháp."

Dịch:I return to France.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuminhhienvu

I come back to France.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ichki05

Come back thi sao?

4 năm trước