"Bạn tìm thấy con mèo."

Dịch:You find the cat.

June 19, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/vtgcnn

you found cat được ko mấy bạn :D


https://www.duolingo.com/profile/neiht20

Không, nghe vậy thấy lạ lám. Mình cần "a" hoặc là "the": You found a cat/You found the cat.


https://www.duolingo.com/profile/phamtrunglinh

i find a cat sao không được nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/YooRich

i find a cat = tôi tìm một con mèo

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.