"Bạn tìm thấy con mèo."

Dịch:You find the cat.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vtgcnn

you found cat được ko mấy bạn :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/neiht20
neiht20
  • 15
  • 9
  • 6
  • 5

Không, nghe vậy thấy lạ lám. Mình cần "a" hoặc là "the": You found a cat/You found the cat.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamtrunglinh

i find a cat sao không được nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/YooRich
YooRich
  • 24
  • 1616

i find a cat = tôi tìm một con mèo

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.