"Who eats fish?"

Dịch:Ai ăn con cá thế?

June 19, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

Sao eat ở đây lại là eats?

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Duongd

vì eats ở đây chỉ ngôi thứ ba số ít chăng

August 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Khi ở chế độ nói nhanh không nghe rõ được eats chỉ nghe được là eat. Nhưng who là ngôi số 3 số ít nên động từ sau nó phải thêm s. Vì vậy mình trả lời đúng câu này who eats fish?

May 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nam82244

Ai ăn cá vậy?Cũng đúng đó

May 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/.-.kaiz.-.

sao sau eat lại có s?

July 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AbelardorNguyen

ai đã ăn cá cũng đúng mà

July 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nam2462003

Tại sao lại không ghi dc là : ai là người ăn cá

July 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/8BaW2

"Ai đã ăn cá" ko đc sao?

August 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/doanhaian

Who eats fish?

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phamminhgiang

Ai đã ăn cá? sao lại không được chấp nhận nhỉ?

October 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LNguynThan20

Tao đã ăn con cá vậy mà sai, nãy ăn rõ ràng

November 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tn5S3M

Ok eats

November 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hellokaizen

Who mặ định là danh từ số ít à mọi ng

December 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenasahoang

eats : s sau eat nghĩa la gi?

February 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/RedBull820353

Người ăn cá là ai ? Sao sai vậy

March 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KhiemDepZai

"cá ăn ai?" cũng được chớ

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngoc859425

:))

June 15, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.