1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "นิตยสารประกอบด้วยรูปถ่ายสี่ส…

"นิตยสารประกอบด้วยรูปถ่ายสี่สิบรูป"

แปลว่า:This magazine contains forty photos.

September 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/John289849

ทำไม The magazine has forty photos ไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย