"Bạn và tôi chơi, chúng ta chơi."

Dịch:You and I play; we play.

June 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chatlaoma

you and me'' không được ạ ??

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

Theo tớ hiểu trong trường hợp này "You and I" là chủ ngữ, còn "You and me" bạn hỏi là tân ngữ. Cấu trúc câu trên là S + V :)

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chatlaoma

thanks #.#

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/daccuong1990

cùng câu hỏi ?

June 21, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.