Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn và tôi chơi, chúng ta chơi."

Dịch:You and I play; we play.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chatlaoma

you and me'' không được ạ ??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MissTrinh

Theo tớ hiểu trong trường hợp này "You and I" là chủ ngữ, còn "You and me" bạn hỏi là tân ngữ. Cấu trúc câu trên là S + V :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chatlaoma

thanks #.#

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daccuong1990

cùng câu hỏi ?

4 năm trước