"Thepoliceisafterus."

Dịch:Cảnh sát đang đuổi theo chúng tôi.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vitieubao7

cảnh sát đang theo dõi chúng ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovi1311

cho mình hỏi police là danh từ số nhiều với số ít lun à? Sao có câu thì the police are after me. Còn câu này thì the police is after us ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhoNguyen

ko đâu bạn, câu này bị sai ấy... theo Oxford Dic. thì the police là danh từ số nhiều mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu này bị sai đó bạn, mình sẽ báo cáo để sớm bỏ nó ra :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HelenSelena

we: chúng ta, chúng tôi...?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngPhmMin

"cảnh sát đang đuổi theo chúng ta" cũng đúng mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.