1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The police is after us."

"The police is after us."

Dịch:Cảnh sát đang đuổi theo chúng tôi.

June 19, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vitieubao7

cảnh sát đang theo dõi chúng ta


https://www.duolingo.com/profile/thaovi1311

cho mình hỏi police là danh từ số nhiều với số ít lun à? Sao có câu thì the police are after me. Còn câu này thì the police is after us ?


https://www.duolingo.com/profile/MinhoNguyen

ko đâu bạn, câu này bị sai ấy... theo Oxford Dic. thì the police là danh từ số nhiều mà


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Câu này bị sai đó bạn, mình sẽ báo cáo để sớm bỏ nó ra :)


https://www.duolingo.com/profile/HelenSelena

we: chúng ta, chúng tôi...?


https://www.duolingo.com/profile/ThngPhmMin

"cảnh sát đang đuổi theo chúng ta" cũng đúng mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.