"The police is after us."

Dịch:Cảnh sát đang đuổi theo chúng tôi.

June 19, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vitieubao7

cảnh sát đang theo dõi chúng ta

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thaovi1311

cho mình hỏi police là danh từ số nhiều với số ít lun à? Sao có câu thì the police are after me. Còn câu này thì the police is after us ?

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MinhoNguyen

ko đâu bạn, câu này bị sai ấy... theo Oxford Dic. thì the police là danh từ số nhiều mà

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Câu này bị sai đó bạn, mình sẽ báo cáo để sớm bỏ nó ra :)

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HelenSelena

we: chúng ta, chúng tôi...?

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThngPhmMin

"cảnh sát đang đuổi theo chúng ta" cũng đúng mà

July 17, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.