"Thank you for the meal."

Dịch:Cảm ơn bạn về bữa ăn.

June 19, 2014

47 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nhatpv1

Cảm ơn bạn về bữa ăn.

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Oh cảm ơn bạn đã phát hiện lỗi sai câu này nhé

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/maimai12anime

bạn ơi của mk là cảm ơn tự nhiên duolingo chữa thành cám ơn

hic hu hu hu

sao giờ

October 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/linhnguyen82nt

Xem lại nhé.

March 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HngHc1

Cac ban lam sao de hoc thanh ngu tuc ngu vay

August 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anhtuan204

Theo mình thì các bạn nên để mặc định là cảm ơn và cám ơn là như nhau, đôi khi cứ thấy là gần đúng.

December 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuyyaanhh

dich la tu ma ghi ko dung la sao ..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

March 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chyn71764

mình viết là cảm ơn bạn về bữa ăn thì mình lại đúng coái lạ

June 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/trieuledinh

cám ơn hay cảm ơn thì nó đều báo là bạn có lỗi , bực mình dễ sợ

May 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoangtb2

Viết cám ơn nó báo sai, phải viết cảm ơn. Bó tay

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LoanThiTuo

Cam on cho bua an

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Huy3746

ăn trực bọn mày ạ

November 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaiSnow

Từ milk âm cuối là k.khác với meal mà

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhtuan2007

cảm ơn vì bữa cơm cũng k đúng à ad

January 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ThiTran20

" Thanks you abuot the meal ". Được không nhỉ?

April 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dungclever

milk người ta đọc kơ. còn meal người ta đọc suôn

May 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thuan1999

Cảm ơn bạn cho bữa ăn... nghe hơi kì kì nhỉ

July 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Sunnyvy2412

cứ lộn từ bữa ăn qua miếng thịt hoài à

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TiepHoang2

Tung

August 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TiepHoang2

Hoàng Tuấn Anh

August 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Minhmoc2015

nghe cứ như là thank you for the milk

August 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Minhmoc2015

nghe hay thật đấy phát âm rõ sai

August 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/noophuocthinh102

cám ơn có sai ko nhỉ

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hongtrui

ô cảm ơn với cám ơn có khác nhau đâu nhể

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/haws83

Huhu thiếu chữ vì

September 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/01662970905

cam on vi bua trua cung sai sao?

October 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lththuc1

Cảm ơn vì bửa ăn bạn cho cũng không được hả ta, lâu lâu nổi khùng xíu mà sai tè le :D

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/linh594660

Cảm ơn bạn về bữa ăn

April 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Vinh609552

buscu

April 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MinhRyo

lịch sự ghê:)

May 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/myrnC8

Thiếu chữ ăn nha

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thanthien2

Quá dễ

July 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hieulee5

"cảm ơn về bữa ăn của bạn" không được hả Ad

July 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/minhhiul3

sao mình viết đúng rồi mà họ nói dịch đúng là :cám ơn vì bữa ăn

July 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MaiChi5221

Ghi là "cảm ơn" thì bảo Bạn có lỗi gõ chữ trong câu trả lời, phải là "cám ơn" mới đúng lần sau ghi là "cám ơn" thì lại bảo là "cảm ơn" mới đúng Chả ra làm sao cả !!!

July 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/machchauan

Cảm ơn chứ sao lại Cám ơn ta?

August 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/12345lam12

Sao mays to chang nois duoc gi

August 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/VietTien2017

mình ghi là cảm ơn vì bữa ăn mà không được

August 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Alenka351239

cảm ơn đến bữa ăn ......đc không

September 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThoLinTrn

Có chữ (ăn) đâu mà điền

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trinh490980

Của mk là cảm ơn vì bữa sáng

March 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/buinhatthao

Cứ nghe meal thành milk ko thôi . ghi sai hoài

June 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HnhChcNguy

Thank you for the meal

September 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/chihuonghu

Có lẽ miền Bắc nói cảm ơn, miền Nam nói cám ơn??

May 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HHNguyn

Đồ đ

July 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThanhNhi32002

sao không dùng được about the meal vậy mọi người

August 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/huanmobile

sai co chu ban no cung cham sai

August 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.