"Who is our waitress?"

Dịch:Ai là nữ bồi bàn của chúng ta?

June 19, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Hieunguyen9k99

"ai là nữ phục vụ bàn của chúng tôi" cũng đúng nhé


https://www.duolingo.com/profile/PhuongLy2005.

Hay lắm,nhưng mik thấy thêm chữ bàn vào thấy nó kì kì làm sao ấy =_="


https://www.duolingo.com/profile/Sofia10052011

Tại sao " chúng tôi " lại sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/anqve3

có bốn vâu đọc đúng ba câu mà vẫn sai ?????????????? 3==D


https://www.duolingo.com/profile/HNguyn42614

tại sao lại là is our mà ko phải are our


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangda

Phát âm từ our rất khó nghe.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.