"Who is our waitress?"

Dịch:Ai là nữ bồi bàn của chúng ta?

June 19, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hieunguyen9k99

"ai là nữ phục vụ bàn của chúng tôi" cũng đúng nhé

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhuongLy2005.

Hay lắm,nhưng mik thấy thêm chữ bàn vào thấy nó kì kì làm sao ấy =_="

September 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

ai là cô hầu bàn của chúng tôi? ---- nên được chấp nhận

July 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.