"Whoisourwaitress?"

Dịch:Ai là nữ bồi bàn của chúng ta?

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hieunguyen9k99

"ai là nữ phục vụ bàn của chúng tôi" cũng đúng nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Hay lắm,nhưng mik thấy thêm chữ bàn vào thấy nó kì kì làm sao ấy =_="

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

ai là cô hầu bàn của chúng tôi? ---- nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nptn90

ai là nữ phục vụ của chúng tôi?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuthy541624

Đúng rồi $$$$

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

Ai là những nữ bồi bàn của chúng ta? Phân biệt ít nhiều thế nào đây

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.