"Như bạn muốn!"

Dịch:As you wish!

June 19, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kjzuna

As you want!

June 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.