Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Như bạn muốn!"

Dịch:As you wish!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kjzuna

As you want!

4 năm trước