"Hedrinksthewater."

Dịch:Anh ấy uống nước.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungnvhb1988

tại sao lại có the ở trước water vậy mọi người ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Ý câu này muốn nói về một lượng nước xác định nào đó :) Vì câu đơn không nằm trong ngữ cảnh nên mình chỉ đoán vậy :D "He drinks water" là câu đúng nhưng nước ở câu này là nước nói chung :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hiensay

k hiểu lắm sao dùng mạo từ the

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hdkhanh.khtn

sao ko ai giúp giải thích rõ ràng và chính xác cho đáp án này vậy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BimBim94

Tại sao mấy câu trước không thêm "the" mà câu này lại có "the"???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanyte

he drinks water

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangthu_83

Không ai giải thích hộ câu này ah? Sao lại có "the" vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NghiaNguye16

Ông ấy, Anh ấy là ngôi thứ 3 of He. Như vậy dịch ra dịch ra ông ấy, anh ấy đều được, nhưng chương trình chỉ cho phép dịch là Anh ấy !!!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.