"Anh ấy uống một lần một ngày."

Dịch:He drinks milk once a day.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kjzuna

He drinks once a day

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.