Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy uống một lần một ngày."

Dịch:He drinks milk once a day.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kjzuna

He drinks once a day

4 năm trước