"The men drink water."

Dịch:Những người đàn ông uống nước.

June 19, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/phuonghainam95

The man drinks a water thì thêm s còn the men lại k thêm ???


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

The man (một người đàn ông), số ít nên cần thêm s vào động từ, còn "the men" (những người đàn ông), số nhiều nên không biến đổi động từ. Men là dạng số nhiều của man.


https://www.duolingo.com/profile/phepthanthong

vấn đề ngữ pháp thôi bạn. "The man" là ngôi thứ 3 số ít => he. Nên khi chia động từ ở thì hiện tại phải thêm "s" vào sau động từ. Chỉ có 3 ngôi số ít he/she/it là thêm "s" thôi.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.