"The men drink water."

Dịch:Những người đàn ông uống nước.

4 năm trước

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/phuonghainam95

The man drinks a water thì thêm s còn the men lại k thêm ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

The man (một người đàn ông), số ít nên cần thêm s vào động từ, còn "the men" (những người đàn ông), số nhiều nên không biến đổi động từ. Men là dạng số nhiều của man.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phepthanthong

vấn đề ngữ pháp thôi bạn. "The man" là ngôi thứ 3 số ít => he. Nên khi chia động từ ở thì hiện tại phải thêm "s" vào sau động từ. Chỉ có 3 ngôi số ít he/she/it là thêm "s" thôi.

4 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.