1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "มันน้อยกว่าสิบห้าดอลลาร์"

"มันน้อยกว่าสิบห้าดอลลาร์"

แปลว่า:It was less than fifteen dollars.

September 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/John289849

ควรจะเป็น it is less than fifteen dollars

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย