"Cô ấy đỏ như một trái cà chua."

Dịch:She is as red as a tomato.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/truongnguy8

she is red like a tomato

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

bọn mình sẽ cập nhật đáp án này ngay.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CngHoiAnh

Tại sao đáp án trên lại đúng ah? Mình trả lời "she is as red as a tomato" lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Đáp án của bạn khớp với đáp án hệ thống mà. Chắc do trong quá trình gõ bạn gõ sai chỗ nào đó?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She is as red as like a tomato, she is as red as atomato

1 năm trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Trời thế mà cũng sai

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.