"Cô ấy đỏ như một trái cà chua."

Dịch:She is as red as a tomato.

June 19, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/truongnguy8

she is red like a tomato

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

bọn mình sẽ cập nhật đáp án này ngay.

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/CngHoiAnh

Tại sao đáp án trên lại đúng ah? Mình trả lời "she is as red as a tomato" lại sai?

December 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Đáp án của bạn khớp với đáp án hệ thống mà. Chắc do trong quá trình gõ bạn gõ sai chỗ nào đó?

December 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/cSuNg2

Sai mất rồi

April 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

She is as red as like a tomato, she is as red as atomato

June 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/carol95140

Trời thế mà cũng sai

June 18, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.