"She says yes."

Dịch:Cô ấy nói vâng.

June 19, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/hahaineu

Cô ấy nói đồng ý

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn :)


https://www.duolingo.com/profile/01652266700

" cô ấy nói đúng " mà cũng sai à?


https://www.duolingo.com/profile/neiht20

Tại vì đó là: She speaks correctly/She says that it's right. Không phải là: She says yes. Yes=Dạ/Vâng/Có


https://www.duolingo.com/profile/buihung.8

chị ấy nói vâng mà cũng sai các bác ak


https://www.duolingo.com/profile/dinhngochai

"cô ấy nói phải" thì sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/aqaqaq123321

cô ấy nói vâng nha

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.