"The animal"

Dịch:Động vật

June 19, 2014

13 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

I love animals.

August 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vanhai

Dịch là súc vật cũng đúng chứ. Animal farm ta dịch là Trại súc vật mà

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Chào bạn, "súc vật" theo từ điển tiếng Việt nghĩa là "giống vật nuôi trong nhà", vì các hình tượng nhân vật trong ngữ cảnh của tiểu thuyết Animal Farm là những động vật được nuôi, được thuần hóa nên dịch giả có thể đặt tựa là "Trại súc vật". Tuy nhiên, ở trường hợp không có ngữ cảnh như ở Duolingo "animal" sẽ chỉ được dịch là "động vật/loài vật/...". Từ "súc vật" được dịch là "cattle" (hay "gia súc": những con vật được thuần hóa và nuôi vì mục đích sản xuất hàng hóa như lấy thực phẩm, sức lao động,...) sẽ sát nghĩa hơn, vì "animal" không bao gồm nghĩa "được thuần hóa" mà chỉ là động vật nói chung.

July 11, 2014

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.