Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The animal"

Dịch:Động vật

4 năm trước

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I love animals.

3 năm trước

Thảo luận liên quan